• 5
  • Ocak
Foto
Autor

Gıdalar ve beslenme alışkanlıkları çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığında anahtar rol oynuyor.

Her ailenin genetiği çocuğuna yansır. Bu nedenle anne ve/veya baba eğer mutasyona uğramış genlere sahipse benzer bir durumun çocukta görülme ihtimali de vardır. Örneğin otizme neden olabilecek üçyüzün üzerinde gen saptanmıştır. Elbette ki bunların ancak az sayıda bir kısmına ...
  • 5
  • Ocak
Foto
Autor

Otizmin Nedenleri ve Oluşum Mekanizması

Otizm; genetik alt yapısı olan, enfeksiyonlar, toksik kimyasallar, hipoksemi ve gıdalardaki protein ve peptitlerle tetiklenen ve yaygın gelişimsel bozukluğa yol açan nöroimmün bir klinik tablodur. Otizmin başta gelen nedenleri arasında öncelikle ağır metaller, antibiyotikler ve diğer ...
  • 4
  • Ocak
Foto
Autor

Otizmin Erken İşaretleri

Otizm genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve ilk 3 yıl içinde fark edilir. Otistik çocukların% 75´inde gecikme belirtileri 1 Yaş civarında başlamaktadır. % 25´inde ise belirtiler, 2 veya 3 Yaşında baslar. Otistik davranışlar 2 Yaşında 1 Yaşa göre daha belirgindir, ...