Hakkımızda

Autism Research Institute (ARI) otizmli bir çocuk babası olan Bernard Rimland tarafından 1967 yılında kurulmuştur. Yıllardır ailelere yönelik konferanslar ile toplumu bilinçlendirmiş, hekimlere yönelik sertifika programları ile de çocuklarımızın daha iyi tedavi alabilmeleri için uğraşmıştır. ARI halen bu alanda büyük bir bilimsel açığı kapatmaktatır. 2012’de Medical Academy for Pediatric Special Needs (MAPS) bu çabaları bir aşama daha ileri götürerek Amerika’da mezuniyet sonrası eğitim ve kredilendirme olanağı da veren yoğun eğitim programları ile profesyonellere yönelik çalışmaları geliştirmiştir.

Bizler de tüm öğrendiklerimizi ve biriktirdiklerimizi yıllardır seminer ve konferanslarda ailelere, kongrelerde de profesyonellere taşıma çabasında olduk. www.otizmdunyasi.com ve www.ekemis.com ile de sanal ortamlarda paylaştık. Yeri geldi TV ve gazetelerde toplumu ve yetkilileri uyardık, yol göstermeye çalıştık. Çok yorulduk, çokça da hırpalandık. Ama tüm zorluklara rağmen yine de yıllardır biriktirdiklerimizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla ARI ve MAPS gibi bir enstitü oluşturma fikrimiz hep canlı kaldı. Aynı sorunu paylaşan veya aynı yönde düşünen dostlar ile her fırsatta ve en çok tartıştığımız konu hep bir enstitü kurarak daha fazla profesyonelin bu alanda bilgilendirmesini sağlamak olmuştur. Çok çeşitli nedenlerle hep birilerini beklemek veya ertelemek durumunda kalmıştık. Genellikle de “birlikte yapalım” diyen maddi olanaklar bakımından güçlü kuruluşların önerilerinin gerçekleşmesini bekleyerek yıllar geçti.

Ancak, ilgili olması gereken kurumların neredeyse yok denecek düzeydeki çabaları, öneriyle gelenlerin başladıkları yerde duramamaları ve son olarak da sevgili Ahmet Aydın hocamızın aramızdan zamansız ayrılışının da etkisi ile daha fazla beklememek kararı aldık.

Bugün sizlere AUTISM MEDICAL INSTITUTE (AutisMedi)‘nin kuruluşunu bildirmekten mutluyuz.

AutisMedi kar amacı olmayan bir organizasyondur. Tüm çalışanlar ve danışmanlar gönüllülük esası ile bir araya gelmişlerdir. Öncelikli hedefleri profesyonellerin eğitimi amacıyla faaliyet göstermektir. AutisMedi bir sanal kurum olmakla birlikte bu enstitünün İzmir Güzelbahçe’de bir çalışma ofisi de bulunmaktadır. Enstitü ile bağlantılı her birey kendi ofisinden merkezdeki ofis ile bağlantı kurarak katkı sağlayacaktır. 

Amacımız, otizm yelpazesinde yer alan tüm sorunları, sinir sisteminin gelişim bozukluklarını ve bunlara eşlik eden vücuttaki diğer kronik sorunları bütünsel bir yaklaşımla ele almaktır. Alanlarında bilimsel yeterliliklerini kanıtlamış, farklı disiplinlerden çok sayıdaki bilimsel danışmanlarımız vasıtasıyla konu ile ilgili hekimlerin ve bu alanda çalışan/çalışmayı düşünen diğer profesyonellerin eğitimine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
 
Çalışmalarımız sadece tıbbi alanda sınırlı kalmayacaktır. Davranış bilimleri, özel eğitim, spor ve müzik dahil çocuklarımızın sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecek her alanda faal olacağız.
Otizm ve yukarıda bahsi geçen tüm konularda, sertifikalı eğitim programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar düzenlemek, bu alanda yapılacak araştırmaları desteklemek, kitap ve diğer dökümanların hazırlanmasını teşvik etmek ve doğrudan katkıda bulunmak öncelikli hedeflerimizdir.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere bu alanda yer alması gereken tüm bakanlıklar, yüksek öğrenim kurumları ve eğitim-araştırma çabası içerisinde olan tüm kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve gereğinde ortak hareket etmek çabası içerisinde olacağız.

Yurt içinden ve yurt dışından, otizm ve sinir sisteminin diğer gelişim bozuklukları ve bunlara eşlik eden kronik sorunlar konularında araştırmaları bulunan ve bu alanlarda geniş tecrübeye sahip, uluslararası konferanslarda konuşmacı veya eğitmen olarak yer almış, bu alanda kitap yazmış çok değerli uzmanlar enstitümüzde bilimsel danışma kurulu üyesi olarak görev almayı kabul etmişlerdir. Yeri ve zamanı geldikçe, ihtiyaç olunan her alanda bu uzmanlar eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yer alacaklardır.
 
Otizmli çocuklar ve ailelerin sorunlarını bir nebze olsun hafifletebilmek için çok sayıda değerli bilim insanının yan yana geldiği bu çok özel ekipte, Dünya Otizm Organizasyonu’nun (WAO) onursal başkanı Paul Shattock’un da yer alıyor olması, bizler için hem bir gurur, hem de yakın gelecekte önemli adımlar atabileceğimiz umudunu taşımamıza vesile olmuştur.

Saygılarımızla
Necip Cem KINACI 
Başkan & Medikal Direktör

Serpilgul Vural KINACI
 İdari Direktör