Valbona LEKA QYRDEDI, MA

Foto
Valbona LEKA QYRDEDI, MA Translator
Valbona LEKA QYRDEDI, MA Translator Volonteer translator on Albanian, French, Turkish, English, Italian Tirana, Albania